zaterdag 6 april 2019

Actie voor Congo

schilderij van pater Martien in zijn rolstoel
Wat aanvankelijk ontstaan is uit de vriendschap met Pater Martien Konings SCJ en begonnen is als een eenmansactie voor het Centre Simama, is uitgegroeid tot een actie waar een grote groep mensen uit Oosterhout en met name uit Dorst zich met veel enthousiasme voor inzetten. Martien Konings opende in 1985 het centrum voor gehandicapte kinderen en volwassenen in Kisangani, toen hij zelf vanwege een verlamming aan beide benen, aan een rolstoel gekluisterd raakte. Hij overleed op 19 oktober 2017, maar zijn levenswerk onder de evenaar in Congo groeit onverminderd verder uit. Wij hebben de goedkeuring gekregen om onder de vlag van een Bisschoppelijke VastenActie (BVA) in en om de kerkdorpen van Oosterhout (N. Br.) gedurende drie jaar een inzameling te houden voor Centre Simama. De goodwill die we daarvoor van de plaatselijke bevolking krijgen is groot, zoals blijkt uit de vele positieve reacties. Scholen en de kerkplekken in Oosterhout en het verzorgingshuis in Dorst geven allemaal de gelegenheid om met foto's en een PowerPoint presentatie de actie voor Congo toe te lichten en onder de aandacht te brengen.

De reacties daarbij zijn hartverwarmend. Op de basisschool van Oosteind kwam een jochie me zijn voetbal aanbieden. Hij had gehoord dat de kinderen in Kisangani voetbalden met zelfgemaakte ballen van lappen stof en dat het centrum over slechts één bal beschikte voor een groep van dertig gehandicapte kinderen. Een ondernemend meisje zei dat ze de jurk, die haar niet meer paste, zou gaan verkopen. Een ander kindje zou de eieren van hun kippen gaan verkopen. De actiebereidheid is groot bij deze allerjongsten.
We hadden op grond van onze verwachtingen voor de opbrengt van de actie een begroting van € 3.000,00 gemaakt. Van de BVA ontvangen we daar 50% bovenop. Het ziet er naar uit dat we ruim boven deze begroting uitkomen.

Make it possible
SIMAMA betekent in het Swahili STA OP, bedoeld om de gehandicapten op de been te helpen zodat zij zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen. Mensen hier in onze omgeving komen ook in beweging en STAAN OP voor het centrum. We willen onze welvaart delen met de minderbedeelden die onder de evenaar een hard bestaan hebben, waar van overheidswege geen zorg voor gehandicapten is. Het Centre Simama in Kisangani is door Martien Konings overgedragen aan de Congolese afdeling van Frères de la Charité. Deze orde van lokale Congolese broeders beheert een groot aantal revalidatiecentra in Congo. Zij kennen de aard en de noden van hun landgenoten. Het is een organisatie die zich inzet voor de onderste lagen van de bevolking.

sporthal mogelijk gemaakt door Foundation Bralima-Heineken
Tijdens mijn verblijf in Kisangani werd al snel duidelijk dat het hier om een goed georganiseerd centrum gaat. Lichamelijk en geestelijk handicapten krijgen aandacht en menswaardige zorg. Gehandicapten zijn tegen betaling in dienst zijn, om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De allerarmsten krijgen de nodige behandelingen graties. De broeders accepteren geen 'smeergeld', zij nemen  een uitzonderingspositie in in Congo. Het zijn vooral fondsen zoals het Lilianefonds, de Stichting Bisschop Bekkers, het Internationale Rode Kruis, en vrienden van centrum die als weldoeners het werk in het centrum mogelijk maken. Foundation Bralima-Heineken heeft het centrum enkele jaren geleden een gloednieuwe sporthal geschonken.

Jos Bleijlevens heeft me gevraagd om op dinsdag 9 april in "Het Verhaal Centraal" over mijn ervaringen in Kisangani te vertellen. Vanaf 19.00 uur bent aan de Vondellaan 43 - 4904 BA - te Oosterhout van harte welkom, waar u in de Verrijzeniskerk ontvangen wordt met een kop koffie of thee.