woensdag 11 december 2019

update over Centre Simama in Congo


Sta op voor Centre Simama 
zij doen het, wij helpen alleen maar


De vastenactie 2019 in de Catharinaparochie van Oosterhout met als eigen doel Centre Simama in Congo is, zoals al eerder vermeld, afgesloten met een verrassend resultaat. Dank zij particuliere gulle gevers, de Bisschoppelijke Vastenactie, de Stichting  Bisschop Bekkers en de Caritas van Oosterhout is de lieve som van € 11.540,00 bijeengebracht. Daarvan is € 8.000,00 direct naar het revalidatiecentrum in Congo overgemaakt.

Van het resterende bedrag zijn fysiomaterialen, medische meetinstrumenten en hulpmiddelen voor het opzetten en inrichten van een afdeling voor motorisch en lichamelijk gehandicapte kinderen aangeschaft. Hierbij hebben we vooral gedacht aan instructiemateriaal voor educatieve doeleinden, om therapeuten en moeders een beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen te geven. We hebben ook veel gekregen aan creatief en recreatief spel- en oefenmateriaal. Verrassend en hartverwarmend is dat veel mensen geneigd zijn mee te denken en daarbij bereidwillig goed bruikbare spullen afstaan.

Extra verrast zijn we met de bijdrage, die we te danken hebben aan de inzet van Wilbert van den Burg. Als voorbereiding op het Vormsel in de kerk had hij met negen andere kinderen de opdracht gekregen om een collage te maken over een door henzelf gekozen goed doel en daar een voordracht over te houden. Wilbert had het Centre Simama in Congo als zijn goede doel uitgekozen.

Voor wie met de beste presentatie voor de dag zou komen,  zou er gecollecteerd gaan worden tijdens de dienst. Wilbert had een sprankelende voordracht gehouden en iedereen was het er over eens dat hij de winnaar van deze competitie was. 

De collecte heeft het respectabele bedrag van €119,40 opgebracht. We hebben er een mooi aantal ballen voor kunnen aanschaffen. Onze duimen gaan dan ook fier omhoog voor deze jonge enthousiaste Dorstenaar.  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Bij een bezoek aan Revant in Breda, een centrum voor medisch specialistische kind- en jeugdrevalidatie kwam ik in gesprek met een Belgische orthopedisch instrumentmaker, die erg enthousiast is over het project in Congo. Hij is graag bereid een keer mee naar Kisangani te reizen. Na afloop van ons gesprek kreeg ik een grote tas gevuld met hoogwaardige ortheses mee. Ortheses die bij OIM vervaardigd zijn en waar kinderen uit gegroeid zijn. 

Ondertussen is de goedkeuring binnen voor een vervolg op onze actie voor Centre Simama, die op 22 maart 2020 van start gaat. Daarbij gaan we ons met name focussen op de afdeling voor de gehandicapte kinderen, waar baby's en kinderen met een motorische achterstand behandeld worden. Hierbij krijgen we opnieuw steun van de Stichting Bisschop Bekkers uit ’s-Hertogenbosch. Zij schenken € 2.400,00 voor instructiemateriaal en hulpmiddelen om therapeuten en moeders op weg te helpen met de behandeling van hun baby’s en kinderen.

Er staan in totaal 11 dozen klaar om via DHL naar Kisangani verzonden te worden. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan, dat gelukkig net in ons budget past. Maar het is een betrouwbare weg. DHL heeft in Kisangani een lokale partner en veilige weg om om alles veilig op zijn plek te laten komen. Het gaat onder meer om materiaal voor de fysio-afdeling en de inrichting van een afdeling voor gehandicapte baby's en kinderen. Speelgoedjes en tablets die de motorische ontwikkeling stimuleren. Een grote pinda-bal en 10 grote bobath/fitness-ballen, waarmee ook in een groep getraind kan worden. Medische meet- instrumenten voor gewicht, bloeddruk en zuurstof, enz. En natuurlijk een aantal ballen.

Kerstmis en de jaarwisseling verwacht ik dit jaar in Kisangani mee te maken. Er staat onder andere een feestelijke gezamenlijke maaltijd op het programma. Hierbij worden alle patiënten en medewerkers van Centre Simama met hun gezinnen uitgenodigd. De tafels worden dan voor zo'n 500 personen, groot en klein, gedekt in de Heineken-hal. Nee, dat is niet de concerthall aan de ArenA Boulevard in Amsterdam. Ook mooi natuurlijk, maar dit is de sporthal die met steun van Bralima, de Afrikaanse dochter van Heineken-Nederland tot stand is gekomen. Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden, die, naar ik vermoed, niet voorbij zal gaan zonder djembé, de Afrikaanse trommel, met veel zingen en dansen. In Afrika is er geen beweging zonder ritme. Het volgende filmpje laat mooi zien hoe ook in het dagelijks leven in traditioneel Afrika bewegen en ritme harmonisch samenvallen.


ls de stroom- en internetverbinding uitgevallen, dan is er in Afrika dus nog altijd de tamtam, die werkt altijd. Ik zal proberen er met de moderne digitale tamtam verslag van te doen.

Rest mij je dit jaar, in plaats van een kaart, via deze blog een warme kerst en een gezond en voorspoedig nieuw jaar te wensen.

P.s.
In de jachtige snelheid van Europese metropolen gaat Afrikaanse muziek veelal als een subcultuur ondergronds. Dat dit ritme ook in het drukke stadsleven niet verdwijnt, zoals Moumoudou het ziet, getuigt het volgende filmpje van djembé spelers in de Parijse Metro.


zaterdag 17 augustus 2019

Zeer geslaagde actie voor Centre Simama

De actie voor Congo die dit jaar rond Pasen in Oosterhout en omliggende kerkdorpen gehouden werd, is bijzonder geslaagd te noemen. Niets vermoedend kwam ik vorig jaar eind december terug uit Kisangani en hoorde ik dat hier door Kees de Kok, bestuurslid van de Caritas-afdeling van de Catharinaparochie, een grootscheepse actie voor Centre Simama gestart was. Om aandacht te vragen voor de actie mocht ik links en rechts op scholen, bij verschillende parochies en in het verzorgingshuis in Dorst de nodige toelichting op het Congo-project geven. Bij die gelegenheid werd ik keer op keer verrast door de warme belangstelling voor de verhalen, filmpjes en foto's uit Congo.


Het oorspronkelijke idee was om het centrum eenmalig te bezoeken en een container met fysiotherapie materialen naar Kisangani te zenden. Eenmaal terug diende zich de mogelijkheid aan om drie achtereenvolgende jaren een Eigen Doel te kiezen met ondersteuning van de Bisschoppelijke Vasten Actie, BVA. Zij zouden de beraamde opbrengst met 50% verhogen. De opbrengt werd beraamd op € 3.000,00. Er werd door een groot aantal vrijwilligers in Dorst spontaan gecollecteerd voor het revalidatiecentrum. Die actie heeft uiteindelijk in totaal het fenomenale bedrag van € 11.540,00 opgebracht.

Een uitgelezen kans dus om het centrum op een hoger plan te brengen. Samen met de aanwezige Congolese artsen, fysiotherapeuten en andere ( vaak gehandicapte ) personeelsleden werd voor een periode van drie jaar een plan de campagne met een begroting van € 25.000,00 opgesteld. Daarbij kwam een uitgebreid wensenlijstje boven tafel. Ik zou het centrum voor drie opvolgende jaren bezoeken om daarbij te bemiddelen en de contacten onderhouden. Op deze wijze zouden wij substantieel kunnen bijdragen aan hulp voor het centrum, dat in de zorg wil voorzien voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte baby's, kinderen en volwassenen uit Kisangani en in de wijde omtrek.

Inmiddels is er al het een en ander gerealiseerd. Er is € 8.000,00 rechtstreeks naar het centrum overgemaakt en voor de resterende € 3.540,00 worden hier de gewenste medische materialen aangeschaft, die in Congo niet voor handen zijn. Dat geld wordt ondermeer besteed aan een nieuwe memory-card voor de röntgenapparatuur, die momenteel niet gebruikt kan worden, voor een orthese voor beide benen van een jonge man  met een paraplegie (d.i. een dwarslaesie met een verlamming aan beide benen) en voor kleiner medisch instrumentarium. Een medewerker van de Universiteit van Leuven nam spontaan contact op, om laptops, tablets en digitale telefoons mee te geven, voor de internet-workshop van het centrum, die leerlingen opleidt om met digitale media om te gaan.

De Stichting Bisschop Bekkers uit 's Hertogenbosch, die verleden jaar het transport van de zeecontainers voor haar rekening nam, bood nu aan om de nodige educatieve hulpmiddelen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen te financieren. In overleg met fysiotherapeuten die ervaring hebben met het behandelen van gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden worden Bobath-ballen en zogenoemde ‘pinda-ballen’, therapie-matten en -rollen, speelballen, bijtmaterialen, reflecterende spiegelballen, evenwichtsmaterialen en werpmaterialen voor motorische training aangeschaft. We kijken ook naar digitale tablets met speciale softwareprogramma’s voor gehandicapte kinderen.

Met al die spontaan aangeboden hulp, ook uit onverwachte hoek, hebben we er alle vertrouwen in dat we aan alle verzoeken, die voor drie jaar op de begroting staan van het Centre Simama, kunnen voldoen. Met dank aan iedereen die hier de helpende hand in heeft aangeboden en aan alle gulle gevers, die dit project mede mogelijk maken.


zaterdag 6 april 2019

Actie voor Congo

schilderij van pater Martien in zijn rolstoel
Wat aanvankelijk ontstaan is uit de vriendschap met Pater Martien Konings SCJ en begonnen is als een eenmansactie voor het Centre Simama, is uitgegroeid tot een actie waar een grote groep mensen uit Oosterhout en met name uit Dorst zich met veel enthousiasme voor inzetten. Martien Konings opende in 1985 het centrum voor gehandicapte kinderen en volwassenen in Kisangani, toen hij zelf vanwege een verlamming aan beide benen, aan een rolstoel gekluisterd raakte. Hij overleed op 19 oktober 2017, maar zijn levenswerk onder de evenaar in Congo groeit onverminderd verder uit. Wij hebben de goedkeuring gekregen om onder de vlag van een Bisschoppelijke VastenActie (BVA) in en om de kerkdorpen van Oosterhout (N. Br.) gedurende drie jaar een inzameling te houden voor Centre Simama. De goodwill die we daarvoor van de plaatselijke bevolking krijgen is groot, zoals blijkt uit de vele positieve reacties. Scholen en de kerkplekken in Oosterhout en het verzorgingshuis in Dorst geven allemaal de gelegenheid om met foto's en een PowerPoint presentatie de actie voor Congo toe te lichten en onder de aandacht te brengen.

De reacties daarbij zijn hartverwarmend. Op de basisschool van Oosteind kwam een jochie me zijn voetbal aanbieden. Hij had gehoord dat de kinderen in Kisangani voetbalden met zelfgemaakte ballen van lappen stof en dat het centrum over slechts één bal beschikte voor een groep van dertig gehandicapte kinderen. Een ondernemend meisje zei dat ze de jurk, die haar niet meer paste, zou gaan verkopen. Een ander kindje zou de eieren van hun kippen gaan verkopen. De actiebereidheid is groot bij deze allerjongsten.
We hadden op grond van onze verwachtingen voor de opbrengt van de actie een begroting van € 3.000,00 gemaakt. Van de BVA ontvangen we daar 50% bovenop. Het ziet er naar uit dat we ruim boven deze begroting uitkomen.

Make it possible
SIMAMA betekent in het Swahili STA OP, bedoeld om de gehandicapten op de been te helpen zodat zij zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen. Mensen hier in onze omgeving komen ook in beweging en STAAN OP voor het centrum. We willen onze welvaart delen met de minderbedeelden die onder de evenaar een hard bestaan hebben, waar van overheidswege geen zorg voor gehandicapten is. Het Centre Simama in Kisangani is door Martien Konings overgedragen aan de Congolese afdeling van Frères de la Charité. Deze orde van lokale Congolese broeders beheert een groot aantal revalidatiecentra in Congo. Zij kennen de aard en de noden van hun landgenoten. Het is een organisatie die zich inzet voor de onderste lagen van de bevolking.

sporthal mogelijk gemaakt door Foundation Bralima-Heineken
Tijdens mijn verblijf in Kisangani werd al snel duidelijk dat het hier om een goed georganiseerd centrum gaat. Lichamelijk en geestelijk handicapten krijgen aandacht en menswaardige zorg. Gehandicapten zijn tegen betaling in dienst zijn, om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De allerarmsten krijgen de nodige behandelingen graties. De broeders accepteren geen 'smeergeld', zij nemen  een uitzonderingspositie in in Congo. Het zijn vooral fondsen zoals het Lilianefonds, de Stichting Bisschop Bekkers, het Internationale Rode Kruis, en vrienden van centrum die als weldoeners het werk in het centrum mogelijk maken. Foundation Bralima-Heineken heeft het centrum enkele jaren geleden een gloednieuwe sporthal geschonken.

Jos Bleijlevens heeft me gevraagd om op dinsdag 9 april in "Het Verhaal Centraal" over mijn ervaringen in Kisangani te vertellen. Vanaf 19.00 uur bent aan de Vondellaan 43 - 4904 BA - te Oosterhout van harte welkom, waar u in de Verrijzeniskerk ontvangen wordt met een kop koffie of thee.