zaterdag 28 september 2013

Neushoorns bij de neus genomen

De Zuid Afrikaanse autoriteiten lijken de handdoek in de ring te gooien voor wat betreft de illegale strijd tegen de neushoornstoperij. De reden is dat beschermers van de neushoorn in de strijd tegen stroperij het leven laten. Begin juli van dit jaar heeft de Zuid Afrikaanse milieu minister, Edna Molawe, bekend gemaakt, dat er een voorstel in voorbereiding is om een eind te maken aan de steeds opnieuw oplaaiende strijd tegen de stopers, die nu ook al mensenlevens kost.
Het voorstel wordt in 2016 voorgelegd wordt aan Cites. Deze internationale organisatie reguleert de handel in bedreigde diersoorten. Er worden naar alternatieven gezocht om de stroperij een halt toe te roepen.

De eerste stap in dit voorstel is de voorraad illegale hoorns, die in beslag zijn genomen op de markt te brengen. Mijn inziens een prijzenswaardig initiatief, in die zin dat elke poging om de bloedige stoperij een halt toe te roepen lovenswaardig is. Maar ze dient dan wel effectief te zijn.

Er wordt daarbij gerekend op een opbrengst van meer dan anderhalf miljard euro!!! Een astronomisch bedrag, dat aangewend zou kunnen worden om de stroperij efficiënter te bestrijden. Tot op heden is de handel in neushoorn hoorn, net zoals de handel in ivoor internationaal wettelijk verboden. Een argument om dat verbod eenmalig op te heffen is, dat de prijs op de zwarte markt van de hoorn, die nu meer dan 40.000 dollar per kilo bedraagt, dramatisch zou kelderen. Het zou dan minder lucratief worden om neushoorns te doden voor hun hoorn. Het leven van de rangers die zich inzetten voor de strijd tegen stropers, zou gespaard blijven.

Natuuractivisten zijn mordicus tegen deze uitverkoop.
"De Aziatische markt in neushoorn hoorn is gigantisch", werpen zij tegen. "Bij de eenmalige verkoop van een vooraad ivoor van natuurlijk gestorven dieren door Zuid Afrika en haar buurlanden - bij uitzondering door Cites goedgekeurd - is er juist een toename van olifantenstroperij geconstateerd. Azië telt bijna 4,3 miljard inwoners, meer dan de helft van de totale wereldbevolking, die markt is nagenoeg onverzadigbaar."

Tegelijk is er in de Zuid Afrikaanse een sterke lobby voor het natuurlijk 'oogsten' van neushoorn hoorn door boeren, die met het kweken van neushoorns in farms ( gevangenschap ) veel geld kunnen verdienen. De hoorn van neushoorns is vergelijkbaar met met menselijke nagels, het is dood materiaal en kan pijnloos 'geoogst' worden. Daarna blijft de hoorn gewoon doorgroeien.

Ook op het NOS journaal kwam onlangs het onderwerp om jaarlijks neushoorn hoorns te oogsten te sprake. Het blijft vooralsnog een delicaat onderwerp met zowel enthousiaste voorstanders als felle tegenstanders.

De strijd om de neushoorn is heftig, fel en bloederig. De roep om een oplossing is groot.
Neushoorns worden meedogenloos afgeslacht en er vallen, zowel onder de stropers als onder de ranger die de dieren beschermen veel dodelijke slachtoffers. Niet voor niets is de reden waarom de neushoorns gestroopt worden, behalve het onzinnig bijdragen aan zinloos dierenleed en de dreiging van het uitsterven van een uniek diersoort, wereldwijd ook wetenschappelijk nog uitermate omstreden.

De geneeskracht en libido verhogende werking, die veel Aziaten er aan toekennen is niets anders dan oplichting en malafide kwakzalverij. Puur gewetenloos winstbejag en volksverlakkerij. Er is geen enkel bewijs voor de beoogde werking ervan. Astronomisch veel geld voor een weliswaar grote, maar doodgewone nagel...... Er zijn zelfs aanwijzingen, dat 'gerenommeerde' artsen zich door de stropers syndicaten laten omkopen om de neushoorn poeder voor te schrijven aan lichtgelovige patiënten! Corruptie viert hoogtij in deze kringen....

Zuid Afrikaans regering wil het dus over een andere boeg gooien.
"Ironisch genoeg heeft het succes van onze natuurbescherming, waardoor meer dan 73 procent van de neushoorns in de wereld in ons land voorkomt, er nu voor gezorgd dat Zuid Afrika wordt bestookt internationale stropers syndicaten", aldus minister Molawe in zijn pleidooi voor handel in hoorns.

Alles van waarde is weerloos..........., dat wist Lucebert al. Ondertussen wordt de neushoorn meedogenloos door criminelen bij de neus genomen en is hij het slachtoffer van een verraderlijke menselijke illusie en ordinair winstbejag!

vrijdag 6 september 2013

Kruger varia

Never a dull moment in het Krugerpark.
Het is er inderdaad nooit saai, nu eens springt er een vluchtende impala op de bijrijder stoel naast je in de auto, dan weer halen de groene meerkatten je ijskast leeg.
En nu dit.
Botst er olifant tegen je auto aan.
Dat wil zeggen, er stormt een volwassen olifantenkoe met wijd wapperende oren en opgeheven slurf, luid trompetterend in volle vaart op je pas gepoetste 4-wheel drive af....


Van Tjeerd de Wit uit Pretoria kreeg ik het volgende filmpje opgestuurd.
Het is gecopieerd uit AfricaGeo Editorial van 2 september 2013, oorspronkelijke bron The Guardian.

Nu heb ik met Marjo ook wel eens een close encounter of the dangerous kind van nabij meegemaakt, maar bij dit filmpje houdt ma olifant het niet bij een dreiging, waarbij zij op respectabele afstand blijft; hier gaat zij voor een volle goed gerichte stormram...

Ene Johann Lombard, die 23 jaar ervaring heeft als een professionele safari gids, filmde het incident, waarbij noch de olifant, of iemand in de auto gewond raakte.
Het incident op zich is bijzonder, is het commentaar van Lombard, en ongewoon. Het is zeer ongebruikelijk dat olifanten voertuigen aanvallen.

Er moet zich wel 'iets' hebben afgespeeld tussen de wapperende oren van de olifanten. Het filmpje laat zien, dat, vóórdat de attack feitelijk plaats vond, ook al twee andere dieren duidelijke signalen hadden afgegeven.
Olifanten zijn over het algemeen 'redelijke' dieren met een fabelachtig geheugen voor gebeurtenissen uit het verleden. Wellicht werd er iets in hun herrinnering getriggerd of stonden hun jongen aan een kennelijk gevaar bloot....??
Wie zal het zeggen?

Afrikaans olifanten leven in het wild en het is geen Afrikaanse traditie om olifanten te domesticeren, anders dan in Azië, waar al eeuwen lang olifanten getemd en getraind worden.
Honderden olifanten blijven, onder begeleiding van de mahout ( olifantentrainer ), keurig in de pas wandelen tijdens de Kandy Esala Perahera, waarbij in een welhaast uitzinnige menigte, duizenden mensen rond de dieren dansen en muziek maken.
De band tussen mens en dier, die met veel liefde en geduld onstaat bij de jarenlange training, draagt ongetwijfeld bij aan de betrouwbaarheid van de dieren. Mahout en olifant hebben elkaar leren 'verstaan' in respect en vertrouwen.

Afrikaanse olifanten hebben geen ( aangeleerde ) band met mensen, hooguit een instinctief afstandelijk respect. En mensen in Afrika hebben een aangeboren respect/vrees voor de imposante dieren. Over het algemeen wordt 'wildlife' beschouwd als gevaarlijk en schadelijk......
Natuurparken, wildreservaten en toeristenindustrie dragen bij aan de bescherming van deze 'gevaarlijke' dieren.

'De fout, die door niet experts wordt gemaakt, is het feit, dat zij dieren van uit hun eigen positie en beleving bekijken,' hoor ik Marjo zeggen.
Natuurlijk, een mens kan niet anders dan een ( eenzijdig ) menselijk standpunt in nemen. Daar is op zich niets mis mee zolang men realiseert dat dit één van vele mogelijke standpunten is. Het is niet het enige en vooral niet het enig juiste standpunt. Sterker nog, een al te menselijk perspectief, is vaak het minst juiste perspectief.
Bij het relativeren van eigen zienswijzen krijgt men zicht op de 'dierlijkheid' van dieren en hun eigen 'dierlijke vrijheden'.

Het blijkt een al te eenvoudige voorstelling van zaken en is vaak een typisch, autoritair aanmatigende, menselijke gedachte om een aanstormende olifant op afstand te willen houden met een menselijke stem - zoals in het filmpje de safarigids theatraal probeert - alsof een dergelijk magisch bezwerend menselijk ritueel indruk maakt en volstaat om wildlife tot de orde te roepen!
Men zou zich dienen te realiseren dat de mens te 'gast' is in een niet gecultiveerde habitat!
Je invoegen en een talent voor bescheidenheid werkt dan beter dan de dominantie opeisen!