zaterdag 17 augustus 2019

Zeer geslaagde actie voor Centre Simama

De actie voor Congo die dit jaar rond Pasen in Oosterhout en omliggende kerkdorpen gehouden werd, is bijzonder geslaagd te noemen. Niets vermoedend kwam ik vorig jaar eind december terug uit Kisangani en hoorde ik dat hier door Kees de Kok, bestuurslid van de Caritas-afdeling van de Catharinaparochie, een grootscheepse actie voor Centre Simama gestart was. Om aandacht te vragen voor de actie mocht ik links en rechts op scholen, bij verschillende parochies en in het verzorgingshuis in Dorst de nodige toelichting op het Congo-project geven. Bij die gelegenheid werd ik keer op keer verrast door de warme belangstelling voor de verhalen, filmpjes en foto's uit Congo.


Het oorspronkelijke idee was om het centrum eenmalig te bezoeken en een container met fysiotherapie materialen naar Kisangani te zenden. Eenmaal terug diende zich de mogelijkheid aan om drie achtereenvolgende jaren een Eigen Doel te kiezen met ondersteuning van de Bisschoppelijke Vasten Actie, BVA. Zij zouden de beraamde opbrengst met 50% verhogen. De opbrengt werd beraamd op € 3.000,00. Er werd door een groot aantal vrijwilligers in Dorst spontaan gecollecteerd voor het revalidatiecentrum. Die actie heeft uiteindelijk in totaal het fenomenale bedrag van € 11.540,00 opgebracht.

Een uitgelezen kans dus om het centrum op een hoger plan te brengen. Samen met de aanwezige Congolese artsen, fysiotherapeuten en andere ( vaak gehandicapte ) personeelsleden werd voor een periode van drie jaar een plan de campagne met een begroting van € 25.000,00 opgesteld. Daarbij kwam een uitgebreid wensenlijstje boven tafel. Ik zou het centrum voor drie opvolgende jaren bezoeken om daarbij te bemiddelen en de contacten onderhouden. Op deze wijze zouden wij substantieel kunnen bijdragen aan hulp voor het centrum, dat in de zorg wil voorzien voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte baby's, kinderen en volwassenen uit Kisangani en in de wijde omtrek.

Inmiddels is er al het een en ander gerealiseerd. Er is € 8.000,00 rechtstreeks naar het centrum overgemaakt en voor de resterende € 3.540,00 worden hier de gewenste medische materialen aangeschaft, die in Congo niet voor handen zijn. Dat geld wordt ondermeer besteed aan een nieuwe memory-card voor de r√∂ntgenapparatuur, die momenteel niet gebruikt kan worden, voor een orthese voor beide benen van een jonge man  met een paraplegie (d.i. een dwarslaesie met een verlamming aan beide benen) en voor kleiner medisch instrumentarium. Een medewerker van de Universiteit van Leuven nam spontaan contact op, om laptops, tablets en digitale telefoons mee te geven, voor de internet-workshop van het centrum, die leerlingen opleidt om met digitale media om te gaan.

De Stichting Bisschop Bekkers uit 's Hertogenbosch, die verleden jaar het transport van de zeecontainers voor haar rekening nam, bood nu aan om de nodige educatieve hulpmiddelen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen te financieren. In overleg met fysiotherapeuten die ervaring hebben met het behandelen van gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden worden Bobath-ballen en zogenoemde ‘pinda-ballen’, therapie-matten en -rollen, speelballen, bijtmaterialen, reflecterende spiegelballen, evenwichtsmaterialen en werpmaterialen voor motorische training aangeschaft. We kijken ook naar digitale tablets met speciale softwareprogramma’s voor gehandicapte kinderen.

Met al die spontaan aangeboden hulp, ook uit onverwachte hoek, hebben we er alle vertrouwen in dat we aan alle verzoeken, die voor drie jaar op de begroting staan van het Centre Simama, kunnen voldoen. Met dank aan iedereen die hier de helpende hand in heeft aangeboden en aan alle gulle gevers, die dit project mede mogelijk maken.


1 opmerking:

  1. Fijn dat er zoveel geld is binnengekomen.
    Ook mooi dat er vanuit onverwachte hoek ook hulp aangeboden wordt.
    Keep up the good work Henny

    BeantwoordenVerwijderen