dinsdag 18 november 2014

Up to Thaligamayaya

Jayantha Jayewardene is trustee of met een keurig Nederlands woord curator van de Biodiversity and Elephant Conservation Trust, kortweg BECT genoemd. Hij zet zich vooral in voor het menselijke aspect van de human-elephantconflicten. Hij steunt weduwen van slachtoffers, die overleden zijn door conflicten met olifanten. Hij zorgt ervoor dat kinderen, die in afgelegen gebieden wonen, gratis schoolmiddelen krijgen om onderwijs te kunnen volgen en hij probeert de plaatselijke plattelandsbevolking te betrekken in oplossingen voor de problemen, die olifanten in het wild veroorzaken. Kortom een man met een missie.

Vandaag komt hij met een chauffeur mij ophalen in Udawalawe om de projecten te gaan opzoeken, die hij en zijn BECT samen met Marjo en zijn MHEF gerealiseerd heeft. Thaligamayaya ligt echt in de middle of nowhere, ver van de drukke en verstedelijkte gebieden aan de kust. We rijden kilometers ver de jungle in over hobbelige en zanderige paadjes, die in de regentijd veranderen in slipgevaarlijke riviertjes en kleine stroomversnellingen. Hier leven de mensen met en van de natuur, zij delen hun gebied met het territorium van de wilde olifanten.

Om de overlast van de olifanten zo veel mogelijk tegen te gaan, trekken ze samen op. Er worden boomhutten gebouwd om een groot gebied te kunnen overzien en om op de uitkijk te gaan of er olifanten in aantocht zijn. Via deze boomhutten die overal in de landbouwgebieden verspreid staan waarschuwen de boeren elkaar voor naderende olifanten, die zij dan proberen af te schrikken met vuurwerk en knalpotten. De boomhutten worden vooral heel vroeg in de ochtend bemand, dan zijn olifanten op zoek naar een 'makkelijke hap'. Een boerenakker vol verse mais en malse kool is een luilekkerland voor 'gemak zoekende' olifanten.

BECT heeft in 2008 de samenwerking gevonden met MHEF. Samen werken zij aan het human-elephant conflict in Sri Lanka. Waar BECT zich toelegt op het uitvoeren van speciale projecten ten bate van degenen die slachtoffer geworden zijn van de rooftochten van de wilde olifanten, daar is de MHEF vooral gericht op de bescherming en de instandhouding van de wilde olifantenpopulatie. Samen hebben Jayantha en Marjo nu een drietal projecten op locatie gerealiseerd.
Een daarvan is de aanleg van een brug over de Kuda Oya rivier die door het dorp Thalagamaya stroomt in Galpaya aan de westgrens van het Udawalawe National Park. De brug is werkelijk een weldaad voor de bewoners van die streek; kinderen moesten vooral in de regentijd kilometers ver omlopen om naar school te gaan. Nu is de verkorte verbinding tussen de beide rivieroevers een tijdwinst van jewelste, die de mensen aan beide kanten ten goede komt. Aan de kosten voor het bouwen van de brug, die 3.5 miljoen rupees( ruim 20.000,00 euro ) bedragen, heeft de MHEF voor een aanzienlijk deel kunnen bijdragen.

Een tweede project van BECT met financiële steun van MHEF is het gemeenschapshuis, dat in 2009 gebouwd is voor de dorpen in het Galpaya gebied ten westen van het Udawalawe National Park. In dit dun bevolkte gebied liggen de verschillende kleine woonkernen ver uiteen. Openbaar onderdak, waar mensen uit de hele omgeving kunnen samenkomen heeft een sterke socialiserende impuls aan de regio gegeven. Van het gebouw wordt gebruik gemaakt voor gemeenschappelijke bijeenkomsten, scholing, feesten en partijen. Met realisatie van dit gebouw was 3 miljoen rupees gemoeid, omgerekend ruim 18.000,00 euro.
·
Tenslotte hebben BECT en de MHEF de handen ineen geslagen met het oprichten van twee 'electric fences', die enorm hebben bijgedragen aan rust en de veiligheid van de bewoners in de regio rond het Bundala National Park. Deze omheiningen waarborgen de scheiding tussen wilde olifanten en het land waar de boeren hun gewassen op telen. Zij zijn opgericht langs de routes waar de olifanten dagelijks gebruik van maken tijdens hun zoektocht naar voedsel. De electrische spanning op de draden weerhoudt de dikhuiden om van hun pad af te wijken. Kosten van dit project 3.87 miljoen rupees, 25.000,00 euro.


Nieuwsgierig geworden door de vele tot de verbeelding sprekende verhalen van mijn broer is het voor mij een mooi en waardevol avontuur geweest deze projecten ter plekke te bezoeken. Wat mij vooral getroffen heeft is de inzet en de moeite die de beide organisaties zich getroost hebben om mensen en dieren - zo afgelegen en 'vergeten' door de 'snelle wereld van het grootkapitaal' - een steun in de rug te geven in hun harde en ongelijke strijd om hun bestaan.

Een mooi voorbeeld hoe kleinschalige hulp effectief kan bijdragen aan een serieus probleem.
Bij het bezien van de plaquettes aangebracht bij de brug en het gemeenschapshuis was ik in stille bewondering getuige van een paar en mooie projecten, weergaloos in hun eenvoud en 6 jaar na dato nog steeds in een puike conditie.

Wie dergelijke projecten een warm hart toedraagt kan aan een van beide organisaties of aan allebei zijn steun betuigen met een bijdrage door een donatie te storten. Daarvoor kunt u de site van DECT bezoeken of de site van MHEF.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten