zondag 6 februari 2022

Nieuwe ontwikkelingen in Centre Simama

In Centre Simama is er een belangrijke eerste stap gezet in de verbetering van de behandelingen van kinderen met een hersenbeschadiging en een motorische achterstand. Voorheen werden deze kinderen op de afdeling fysiotherapie tussen de andere patiënten door behandeld. Met steun en een substantiële bijdrage van de Bisschop Bekkers Stichting uit 's-Hertogenbosch is er nu een speciale behandelingsruimte voor deze kinderen - vaak nog baby's - opgezet en ingericht. Op deze plek krijgen de kinderen nu meer tijd en gerichte aandacht voor de nodige professionele behandelingen. Ook worden nu de moeders en vaders door voorlichting meer en beter bij de behandeling betrokken.

Kinderen met een handicap zijn echt wel een bijzondere categorie in Congo in het algemeen en in de armere gebieden rond de grote steden zoals Kisangani in het bijzonder. Zij zijn vaak een blok aan het been voor veel ouders, die meestal beiden buitenshuis werken om hun grote gezinnen te kunnen onderhouden. Ze zijn ze, botweg, liever kwijt dan rijk. Een van hen dient er voor thuis te blijven. Vaak wordt de oppas overgelaten aan een oma, een oude vrouw in de buurt of een van de oudere kinderen. In de meest schrijnende situaties worden ze aan hun lot overgelaten. Noch van overheidswege, noch van plaatselijke gemeentelijke instellingen kan de bevolking in deze situaties steun of bijstand verwachten. Het Centre Simama is voor deze mensen, die vaak ver onder het bestaansminimum moeten leven, een oase van hoop en praktische hulpverlening. Het centrum biedt de allerarmsten kosteloos opvang en professionele zorg aan. Een dienstverlening die dankzij steun uit onder meer Nederland mogelijk gemaakt wordt.

Sinds kort krijgen enkele therapeuten extra scholing in de behandeling van deze gehandicapte baby's en kinderen. De inrichting van een speciale ruimte voor de kinderen en hun ouders heeft het centrum een extra impuls gegeven om zich als specialistisch centrum voor gehandicapte kinderen te profileren. Tegelijkertijd zijn voor oudere gehandicapte kinderen de begeleidingsmogelijkheden uitgebreid. Zo worden zij nu in een leertraject opgenomen om, afhankelijk van hun mogelijkheden, een beroep te leren om zich beter maatschappelijk staande te houden. Dat zij hiermee financieel enigszins draagkrachtig worden draagt in belangrijke mate bij  aan de sociale acceptatie, die vaak veel te wensen overlaat. Het helpt hen tevens een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Het Centrum biedt naast fysiotherapeutische behandelingen ook medische zorg aan en beschikt nu, mede dankzij de financiële middelen die met de actie voor Centre Simama ter beschikking kwamen, over ruime diagnostische mogelijkheden, waar tot in de wijde omgeving gebruik van wordt gemaakt. De goede roep van het centrum die zij zich onder meer verworven heeft door zich verre van steekpenningen en corruptie te houden, versterkt haar eigen financiële positie en helpt zo steeds meer self-supporting te worden, en dus ook minder afhankelijk van weldoeners en charitatieve instellingen.

Met de laatste zending in 2020 waarvan in een vorige blogaflevering verslag is uitgebracht is een groot aantal materialen richting Centre Simama gegaan. Er zijn indertijd in totaal 11 flinke dozen via DHL naar Kisangani verzonden. Het ging daarbij naast medische apparatuur ook om fysiotherapeutisch instrumentarium, met name om materialen die de motorische ontwikkeling van gehandicapte kinderen stimuleren. Tien opblaasbare bobath-ballen, een grote zogenoemde pinda-bal een groot aantal speeltjes, knuffels en ballen. Maar ook tablets met behandelingsprogramma's en instructiefilmpjes voor de behandeling van de kinderen. Dat alles in goede conditie is aangekomen is overigens ook het vermelden waard.  


Naar aanleiding van de recente realisatie van de nieuwe behandelruimte ontvingen we onlangs een mooie reactie van de administrateur van het centrum, die ik bij deze graag deel met al diegenen die de ontwikkelingen in Centre Simama volgen en het centrum een warm hart toedragen.

We hopen dat het goed met u gaat, uw familie en al onze vrienden in Holland. We zijn het jaar goed begonnen, met toewijding en hoop dat er zeker in onze behoeften voorzien wordt. De nieuwe kinderkamer helpt ons om de zorg voor de gehandicapte kinderen beter te organiseren. Onze fysiotherapeuten zijn erg blij met deze schenking.

We hebben een aantal apparaten geplaatst, waaronder een geluidsinstallatie voor ritmische muziek. Dit ontspant de athetose, een stoornis in de beweeglijkheid bij spastische kinderen. In de toekomst willen we een scherm plaatsen, zodat de kinderen elkaar kunnen zien en horen tijdens de revalidatie. Ik denk dat u goed zult begrijpen in welke richting wij willen werken. Op dezelfde manier gaan wij proberen de moeders te helpen zich te organiseren in een vereniging om de onderlinge solidariteit tussen hen te ontwikkelen in termen van aanmoediging, wederzijdse hulp, verdediging van hun plaats en vooral voor een positieve ontvangst van de realiteit van een kind met cerebrale parese in een gezin. 

Graag willen wij u bedanken voor uw steun aan onze organisatie. Namens personeel, gehandicapten en zieken wensen wij u en de uwen een voorspoedig en gezegend 2022.

Jean Marie Moma, administrateur van Centre Simama,
Kisangani, Congo - 4 februari 2022
 

3 opmerkingen:

 1. prachtig werk en bedankt voor de update, groeten, Ron

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Henny,
  Wat fijn, dat jij nog altijd de verbinding houdt met het centrum Simavi, dat eens door de gewaardeerde pater Martien Konings, is begonnen. Ook is het prettig te horen, dat Stichting Bisschop Bekkers, nog altijd het centrum sponsort, ook nu ik al geruime tijd geen bestuurslid meer ben. Zo blijkt: A thing of beauty is a joy for ever.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Fijn te lezen Henny, dat onze inspanningen van de afgelopen 3 jaar verre van tevergeefs geweest is!!

  BeantwoordenVerwijderen