maandag 10 februari 2014

De noordpunt van het Krugerpark

Tijdens de nacht vielen zware druppels regen hoorbaar op het rieten dak van het onderkomen in Punda Maria. Na een eenvoudig doch voedzaam ontbijt is het tijd om naar het noordelijkste stukje Kruger af te reizen.
Het noordelijke gedeelte van het park is anders. Het wordt ook minder bezocht omdat het verder afgelegen is van de grote steden in het zuiden. Daarom zijn deze gebieden minder populair; ze worden zelden bezocht door dagjesmensen en de grote touroperators.
Desinteresse of het gebrek aan een gezonde ondernemingslust maakt het gezegde 'onbekend maakt onbemind' waar, maar de geweldige en ruimtelijke omgeving hier rechtvaardigt deze stelling allerminst.
Restcamp Punda Maria zelf is 'natuurlijker' dan de andere kampen.
Dat wordt bij de toegangspoort al duidelijk.
Hier staan geen enorme hekken met gewapende wachters om het wild buiten te houden, slechts een vriendelijk 'tuinhekje' scheidt het schilderachtige kleinschalige kamp van de 'gevaarlijke buitenwereld'.
De rustige lommerrijke ambiance maakt het verblijf hier heel aangenaam.

De allernoordelijkste entree tot het Krugerpark is Pafuri gate, deze ligt 78 kilometer boven restcamp Punda Maria. Vandaag wordt er opnieuw een dappere poging ondernomen om aan de grens met Mozambique te geraken. Het zanderige binnenpad naar Crooks Corner is deze keer wel begaanbaar. Min of meer parallel aan dit pad loopt de Luvuvhu rivier, die bij Crooks Corner uitstroomt in de Limpopo. Het water staat hoog in de rivieren. Crooks Corner is een drielandenpunt; Mozambique, Zimbabwe en Zuid-Afrika grenzen hier aan elkaar. In deze afgelegen streken worden er geen snelheidscontroles gehouden, wat het aantrekkelijk maakt voor smokkelaars en stropers. Een 'boevenhoekje' dus.

Bij de brug over de Luvuhvu stopt een patrouillewagen, er stappen 2 zwaar bewapende rangers met volle bepakking over in een grotere transportwagen waar al zo'n 10 rangers in zitten. Ze gaan later het veld in om daar de strijd tegen de neushoornstropers aan te binden.
Dit jaar alleen al zijn er weer zo'n 50 neushoorns gestroopt. De strijd van stropers tegen neushoorns en rangers tegen stropers is meedogenloos. Een strijd op leven en dood!!
In vuurgevechten hebben 10 stropers het leven gelaten.
De inzet is geld, heel veel geld.
Het gaat om astronomische bedragen. De kiloprijs van neushoorns is ondertussen het dubbele van de goudprijs. Voor rangers staat er ook veel op het spel, soms hun leven!

Het lijkt een ongelijke strijd, de neushoorns zijn kwetsbaar en kunnen zich niet verdedigen. De rangers komen vaak te laat en de stropers zijn uitgerust met de modernste vuurwapens. Ongelijk verdeelde rijkdom en armoede kan een brave huisvader verleiden tot gewetenloos geweld. Zelfs officiële plaatselijke overheden schijnen hier aan mee te werken. Geld heeft de neiging te corrumperen.

Er wordt van alles gedaan om het geweld tegen neushoorns een halt toe te roepen. Zo is het idee geopperd om neushoorns te fokken op farms in Zuid-Afrika en de hoorns van deze dieren af te zagen om deze in groten getale op de ( illegale ) markt te brengen. Zo zou de prijs drastisch dalen en de zwarte markt verpest worden, waardoor het niet meer rendeert neushoorns in het wild af te schieten voor hun hoorn.

Onlangs ( 5 februari j.l. ) publiceerde Trouw een artikel onder de titel Gif in hoorn moet stroper stoppen.

"Het is een even simpele als doeltreffende oplossing voor het probleem van de stroperij: injecteer de hoorn van een neushoorn met gif en kleurstof en hij is letterlijk waardeloos voor de internationale bendes.
Werner Myburgh, directeur van de internationale Peace Parks Foundation ( PPF ) ontving op het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij uit handen van de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu een bedrag van ruim 14 miljoen euro om dit plan zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen."


"In een proefproject hebben we enkele neushoorns met een verdovingsspuitje platgelegd en vervolgens boorden we gaatjes in de hoorn. Daarin spoten we een mengsel van chemicaliën en rode kleurstof. Het dier ondervindt daarvan geen schade of hinder, want de hoorn staat niet in verbinding met de bloedbanen in het lichaam. Met deze behandeling is de hoorn ongeschikt om als medicinaal poeder te dienen. Met deze list verpesten wij de markt.

Een voorwaarde is dat de komende jaren een meerderheid van de neushoorns wordt behandeld om de kans op een 'zuivere' hoorn zo klein mogelijk te maken."


 
Dit reddingsplan voor de neushoorns wordt samen een initiatief van het Nederlands Wereld Natuurfonds gecombineerd. De bedoeling is om vanuit het Vredespaleis in Den Haag, naast de kamers van het Internationale Strafhof, een Wildlife Justice Commission te laten opereren om de internationale keten van illegale handel in wilde dieren in kaart te brengen. Deze commissie zal druk op de Afrikaanse overheden uitvoeren om daders te vervolgen en zal zelf de controle daarop ter hand nemen.

Dit programma klinkt hoopvol. Alles om de neushoorns te beschermen! Iets is beter dan niets.

De dagtrip wordt vervolgens voortgezet richting Pafuri grenspost waar geprobeerd wordt om een stempel in de paspoorten te krijgen. Bij het eerste contact met de borderpolice wordt duidelijk dat dit niet gaat lukken. Er is een extra visum voor Mozambique nodig en die zijn voor westerlingen zeer prijzig.
Zo blijkt ook de tweede poging om de grens te passeren vruchteloos.

Vanwege hoogwater is Crooks Corner gesloten. Verleden jaar heeft het water hier zelfs 3 meter hoog gestaan. De natuur heeft er veel last van ondervonden maar dezelfde natuur herstelt zich ook weer snel, getuige de eerste pioniersplanten die op het achtergelaten slib uit de vruchtbare bodem omhoog schieten.

In Punda Maria wordt tevreden teruggekeken op een bewogen trip naar de noordpunt van het Krugerpark.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten