woensdag 28 januari 2015

Overpeinzingen bij het Krugerpark

Het gonst van leven op de savannen, hoefgetrappel alom van zebra's, impala's en gnoes op de rode aarde van het Kruger.
Over impala's gesproken, in dit jaargetijde dartelen er vrolijk duizenden jongen rond van enkele weken oud. De geboortepiek ligt rond kerstmis. Uitgelaten kleuterklasjes van gracieuze acrobatenleerlingen. Een lust voor het oog. Onvermoeibaar in het oefenen van hun behendigheid in speelse sprongen, leren ze om in tijden van nood te ontkomen aan de altijd op de loer liggende roofdieren.
Ik herinner me de ontluisterende opmerking van Marjo: zij zijn het lopende buffet voor leeuwen en panters.

Daarmee realiseerde ik me in een klap de realiteit: de natuur is onverbiddelijk wreed en heeft geen Micky Mouse in dienst als jachtopziener. De natuur heeft geen Disney-sentimenten als handelsmerk. Het Krugerpark is er weliswaar om van de natuur te genieten, maar het is geen pretpark dat uitsluitend bevolkt wordt door vertederende Bambi's.

De natuur maakt geen selfies, de natuur maalt niet om geld en de natuur vraag niet om je mening. De natuur is de natuur. Dit is een quote van National Geografic.
De mensenwereld er er een van cultuur. Waar de natuur altijd willekeurig in beweging lijkt, gebruikt de mens zijn brein om plannen en keuzes te maken. Het dier vecht, vlucht en vermenigvuldigt zich. De mens blikt terug en kijkt vooruit, waarmee hij geschiedenis 'maakt' en daarvan leert .... zou je denken. De mens stapelt inderdaad kennis op en staat wat dat betreft vooral op de schouders van zijn voorouders.
Maar anderzijds waar de dierenwereld feilloos op zijn omgeving reageert en op de hun aangeboren instincten voortleeft, kan juist het rationele brein de mensheid behoorlijk op het verkeerde been zetten, zonder rekening te houden met de omringende wereld en zonder moreel kompas degraderen tot een vechtende, vluchtende en zichzelf vernietigende massa. Frans de Waal toont aan dat de scheidslijn tussen mens en dier dunner is dan we geneigd zijn te denken. Te meer omdat hoger ontwikkelde dieren zoals olifanten ook hoger ontwikkelde sociale omgangsvormen hebben. Zij kunnen in sympathie met hun soortgenoten samenleven en hun medeleven aan soortgenoten in nood betonen. Toch zijn dieren gebonden aan hun instincten, waar mensen ondanks hun vrijheid kunnen ontsporen.

Een ongeëvenaard voorbeeld van meeleven bij dieren is en blijft de wereldberoemde opname van de Battle of Kruger. Het YouTube filmpje dat al meer dan 75 miljoen! keer bekeken is en prachtig in beeld brengt hoe een kudde buffels een jong buffeltje niet in de steek laat wanneer het aangevallen wordt door een groep leeuwinnen.Juist omdat de natuur haar eigen gang gaat is er de mensheid alles aan gelegen om de wetten en wetmatigheden van die natuur te ontrafelen. Onze hedendaagse wetenschap is het voortdurende project van deze gezonde nieuwsgierigheid. Lange tijd hebben wetenschappers zich met de wetten van de kosmos en allerlei natuurfenomenen beziggehouden, zonder rekenschap af te leggen van hun eigen invloed op datgene wat zij bestudeerden. Sinds kort groeit het bewustzijn dat de mensheid niet alleen op de wereld leeft en deelneemt aan de natuur, maar ook dat zij zelf daar onderdeel van is. Het morele besef van rentmeesterschap is geen vrijbrief om de wereld waarvoor zij zich verantwoordelijk houdt, ongestraft te exploiteren en uit te buiten. Behoud van biodiversiteit is geen vrije tijdsbesteding meer; het is een dure levensles geworden. Duurzaamheid is een levensnoodzaak.

Dient de mens zichzelf of de natuur door de natuur te dienen? Keer op keer blijkt de natuur verrassingen in petto te hebben. Niet alleen sociaal diergedrag, ook overlevingsmogelijkheden in de meest extreme omstandigheden roepen verbazing op. Steeds weer blijkt zij het aanmatigende menselijk brein te tarten met betoverende en ongelofelijke fenomenen in de dieren- en plantenwereld. Van de toppen van immense regenwouden, waar zich, tot voor kort voor onmogelijk gehouden biotopen ophouden tot op de duistere bodems van onmetelijke oceanen waar talloze nog ongekende levensvormen - met of zonder zuurstof - schier ontoegankelijke werelden vormen. De natuur herbergt in het verborgene onwaarschijnlijke schatten waar de mens nauwelijks een voorstelling van kan maken of zelfs domweg geen weet van heeft. Zo vormt de natuur met haar onuitputtelijke bron van intelligente kennis een ongekende uitdaging. Schatten, die zich in eerste instantie slechts laten onthullen vanuit een grondhouding van verwondering en bewondering. Geheimen, die zich laten ontsluieren op basis van behoedzaam ontzag.

Hoe delicaat en kwetsbaar de balans in de natuur is blijkt uit een ander verhaal dat Marjo me ooit vertelde.
In de beginjaren van het Krugerpark als natuurreservaat werd juist de aanwezigheid van een gezonde populatie olifanten erg op prijs gesteld om de nieuwe 'camera-toeristen' naar het park te trekken. Er had een omslag in het type bezoekers plaatsgevonden; safarigangers die hun moedig en avontuurlijk gedrag ten toon wilden stellen door met een trofee in de vorm van slagtanden van een olifant of een leeuwenhuid thuis te komen veranderden in fotograferende toeristen. Geweren werden vervangen door camera's.

Het park werd toentertijd, net als nu, ook regelmatig getroffen door periodes van droogte. Om te voorkomen dat de dieren het slachtoffer zouden worden van die droogte werden waterputten geslagen. Grote ronde betonbekkens, waarin grondwater met windmolens opgepompt wordt. Aanvankelijk bassins met een rand van een meter hoog. Maar omdat daar soms zebra's en andere kleinere hoefdieren in terecht kwamen en verdronken omdat ze er niet meer uit konden komen, werden de randen twee tot drie meter opgehoogd. Nu kunnen alleen nog de olifanten uit de kunstmatige waterbronnen drinken. Deze raakten er zelfs zo aan gewoon dat zij nu de natuurlijke waterplassen mijden. Zie bijgaande foto.

Wat blijkt? Jaren later is de olifantenpopulatie zo onstuimig gegroeid dat het aantal olifanten een serieus probleem vormt voor de vegetatie. Sommige delen van het natuurreservaat rond Punda Maria zijn nu afgezet met schrikdraad om olifanten te weren. Hun enorme eetlust vormt een regelrechte bedreiging voor de groenvariëteit in het landschap.

Zo stelt natuurbehoud de mens steeds voor nieuwe vragen en problemen, waar antwoorden en oplossingen voor gezocht worden. Waarbij de vraag zich aandient of de natuur haar delicate balans wel in stand kan houden, wanneer de mens - met de beste bedoeling - ingrijpt? Tijdelijke oplossingen kunnen op lange termijn voor problemen zorgen. Het gezegde 'Wie wind zaait, zal storm oogsten' komt bij me op. Ik betwijfel of het hier echt toepasbaar is, maar ik vind het wel een mooie tegeltjesspreuk. Tegeltjeswijsheden hebben een merkwaardige eigenschap: ze slaan 'nergens' op, maar zijn tegelijkertijd ook 'altijd' toepasbaar. Het is mijns inziens een verwijzing naar de feilbaarheid van het menselijke brein om problemen op te lossen. U kunt ermee doen wat u wilt. Ook gewoon in de wind slaan dus.


P.s.
Graag wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om een 'uitglijder' uit de vorige blogaflevering te corrigeren. Trouwe blogvolger Gerard Kaal wees me erop dat hyena's en wilde honden twee verschillende diersoorten zijn. Het is inmiddels rechtgezet, bedankt Gerard.
Hennie van der Pol ben ik ook dankbaarheid verschuldigd. Haar nimmer aflatende moeite om steeds de blog vóór publicatie op spellingfouten en taalgebruik te controleren behoedt me ervoor als taalbarbaar aangezien te worden.

2 opmerkingen:

 1. Henny
  Dit was een diepe denker, dit verhaal van jou. Interessant om te lezen. De natuur is een groot web met allemaal draden, maak je hier een draadtje los gaat er ergens anders iets kapot. De olifanten hierboven wijzen er al op. Al met al blijft de natuur dus interessant om waar te nemen, en hoe meer je ondekt hoe meer sta je verwonderd dat het allemaal werk zoals het werk.

  Hyena en honden, wel wat verschil tussen ja. Paar weken geleden waren we zo gelukkig om groep (hoe noem je dat in nederlands, roedel, zwerm, kudde....?) honden te ontmoeten in Kruger. Met maar 130 op 20.000 vierkante km is zo'n treffen niet alledaag.
  Hier heb je er een paar van https://www.flickr.com/photos/tdwrsa/15598950684/in/photostream

  Groeten uit het Zuiden.
  Tjeerd de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor je reactie, Tjeerd,
  ik zal bij gelegenheid eens een blogaflevering spenderen aan wilde honden en hyena's, over het verschil de eventuele overeenkomsten en de verwarring die daar over bestaat.
  Ik heb op je photostream gekeken. Prachtige foto's, werkelijk. Ik heb geprobeerd de foto van de wilde honden te downloaden om hem op de blog te zetten, maar dat mislukte.
  Groet Henny

  BeantwoordenVerwijderen